עבררית English Russian France Spain Italy Holland Germany
Port Hotel 4Th Yirmiyahu st Tel Aviv, phone: 972-3-5445544, porthotel@sun-hotels.co.il
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

Port Hotel – Address

Port Hotel

Address: 4 Yirmiyahu St. Corner of Ha`Yarkon St. Tel Aviv 63507

E-mail: Porthotel@sun-hotels.co.il

Tel: +972(0)-3-5445544

Fax +972(0)-3-5442544

Special Deals

	Top 10 Embassy Hotel Tel Aviv