עבררית English Russian France Spain Italy Holland Germany
Sun City 41 Yona Hanavi st Tel Aviv, phone: 972-3-5177913, fax: 972-3-5173455, suncitytlv@gmail.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6

Sun City Hotel – Address

Sun City Hotel

Address: 41Yona Ha`Nvie St. Tel Aviv 63352

E-mail: Suncity@sun-hotels.co.il

Tel: +972(0)-3-5177913

Fax +972(0)-3-5173455

Special Deals

	Top 10 Embassy Hotel Tel Aviv