עבררית English Russian France Spain Italy Holland Germany
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Sun Hotels Tel Aviv

Contact us

Port Hotel
4Th Yirmiyahu st Tel Aviv , phone : 972-3-5445544 , fax : 972-3-5442544 , Email :porthotel@sun-hotels.co.il

Galileo Hotel
8 Hillel Hazaken St , phone : 972-3-5160050 , fax :972-3-5101782 , Email :galileotlv@gmail.com

SunCity
Yona Hanavi41, phone : 972-3-5177913 , fax : 972-3-5173455 , Email :suncitytlv@gmail.com

Embssy Tel Aviv Hotel

5 Shalom Alechem Corner of Hayarkon st

Phone: +972-3-6799999, Fax: +972-3-6799990
Email: embassy@sun-hotels.co.il

Special Deals

	Top 10 Embassy Hotel Tel Aviv